SUBVENCIÓ DESTINADA AL FINANÇAMENT DE LES DESPESES PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS DELS CONSULTORIS LOCALS, EXERCICI 2019

print pdf
22/11/2019

SUBVENCIÓ DESTINADA AL FINANÇAMENT DE LES DESPESES PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS DELS CONSULTORIS LOCALS, EXERCICI 2019

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 1 d'octubre de 2019, ha concedit a l’Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció destinada al finançament de les despeses per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris locals, exercici 2019.

Pressupost Elegible: 3.971,75 euros
Pressupost mínim a executar: 1.634,38 euros
% concedit: 95,00
Import concedit: 1.552,56 euros