SUBVENCIÓ PEXI 2017

print pdf
11/12/2017

SUBVENCIÓ PEXI 2017

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 22 de setembre de 2017, va concedir a l'Ajuntament de la Vilella Alta una subvenció de 5.422,00 € correponent al programa específic d'obres per a la millora de les xarxes bàsique municipals PEXI 2017.